03. Werkwijze TeT-routes herberekenen voor jouw GPS-toestel.

Hoeveel voordelen de Garmin GPS'en ook hebben er zit volgens een bekende gezegde aan elke voordeel ook weer een nadeel. Bij Garmin is dat het effect als je in Basecamp of het GPS-toestel een route inleest welke is gemaakt met afwijkende instellingen of op basis van een andere versie van de wegenkaart en deze gaat (of moet) herberekenen. Je kan je wel voorstellen dat als iemand een route heeft gemaakt met de optie "snelwegen vermijden" aan en bij jou staat deze optie uit dat dan na een herberekening de routes niet meer op elkaar lijken. Hetzelfde geldt als jouw wegenkaart afwijkt van de wegenkaart waarmee de route is gemaakt, want bij de ene wegenkaart kan er een nieuwe weg op staan die op een oudere kaart nog niet bestaat. Gevolg hiervan is afwijkende route.

In een ideale situatie hebben we allemaal in dezelfde versie van de wegenkaart en heeft iedereen exact dezelfde instellingen. Echter omdat dit nu eenmaal niet altijd mogelijk is en om de afwijkingen zoveel mogelijk tot een minimum te beperken dient iedereen in principe elke route middels onderstaande werkwijze te herberekend voordat hij deze in zijn GPS laadt.

Onderstaande twee items dien je in principe maar eenmalig te doen (klik op de regel om naar de details te gaan):

 Onderstaande stappen dien je elke keer te herhalen:

 1. Downloaden route van TeT-website
 2. Route importeren in Basecamp
 3. Route dupliceren en van kleur veranderen
 4. Één route herberekenen op basis van het MTC-TET Activiteitenprofiel
 5. De herberekende route zo aanpassen dat de route (voor zover mogelijk!) gelijk wordt aan de originele route
 6. Je GPS-toestel zo instellen dat deze zoveel mogelijk overeen komt met het MTC-TET Activiteitenprofiel
 7. De (herberekende) route via Basecamp verzenden naar je GPS-toestel
 8. De route in je GPS-toestel importeren

 Voordat we elk punt gaan uitleggen nog even een toevoeging : Als je zeker weet dat jouw GPS beschikt over exact dezelfde versie van de wegenkaart en jouw GPS-toestel conform de MTC-TET standaard staat ingesteld dan zou het theoretisch zo moeten zijn dat je direct de route naar je toestel kan verzenden. De routes welke vanaf heden op de website zullen worden gezet zijn gemaakt op basis van het MTC-TET Activiteitenprofiel en zal erbij worden vermeldt met welke versie wegenkaart deze is gemaakt. 

Hieronder staan de bovenstaande stappen toegelicht.


 

Stap 1 - Downloaden route van TeT-website

De routes gemaakt t.b.v. de MTC-TeT ritten zijn te downloaden onder het menu Downloads.
Blijft net zo lang doorklikken tot je de gewenste route kan downloaden.
Hou goed in de gaten waar het bestand op je computer wordt gedownload!


Stap 2 - Route importeren in Basecamp

 • Start Bassecamp
 • Klik linksboven bij bibliotheek op "Mijn verzameling" of een andere map waar je de route wilt importeren

 • Ga naar het menu Bestand en klik op "Importeer naar "Mijn verzameling"... (of de andere map)

 • Selecteer nu het bestand welke je wilt importeren
  (vaak staan deze in de map Downloads, maar hangt af van de instellingen op je eigen computer)
 • In de lijst onder "Mijn verzameling" staat nu de route erbij welke je net hebt geïmporteerd.

 • Klik nu in de lijst op de net geïmporteerde route waarna in de vak eronder de inhoud van het bestand komt te staan.
  In onderstaand voorbeeld zijn de bovenste vier zgn. Via-punten ook wel POI's genaamd en de onderste een route.

 • Routes zijn te herkennen door het symbool met daar mogelijk overheen het logo van het Activiteitenprofiel
 • Klik nu met de rechtermuistoets op de onderste regel en selecteer in het pop-up menu "Weergeven op kaart" waarna de route groot op de kaart verschijnt

Stap 3 - Route dupliceren en van kleur veranderen

Door de route te dupliceren zijn we in staat om de originele route te behouden en daar een kopie van te maken welke we kunnen bewerken zonder het origineel te verliezen.

 • Klik wederom rechts op de route en selecteer in het pop-up menu "Duplicaat"
 • Onderstaand pop-up verschijnt waarbij je op NO dient te klikken.
 • Je hebt nu twee routes waarbij de net gedupliceerde route dezelfde naam heeft maar dan met een volgnummer erachter
 • Dubbelklik met de linkermuistoets op de nieuwe route
 • Onderstaand scherm verschijnt, kies hier rechts een andere kleur dan de kleur van de originele route en klik middels het kruisje rechtsboven in het scherm weg
  In mijn geval was de originele route groen en kies ik hier nu voor rood
 • Als je nu in de lijst met de linksmuistoets wisselend 1 x op de namen van de routes klikt dan zal je de route van kleur zien veranderen. Dit is theoretisch niet dezelfde route maar twee exact dezelfde routes welke over elkaar heen liggen met ieder hun eigen kleur.

Stap 4 - Één route herberekenen op basis van het MTC-TET Activiteitenprofiel

Om deze actie te kunnen doen moet je in Basecamp wel beschikken over het MTC-TET Activiteitenprofiel.
Heb je deze nog niet maak deze dan eerst aan volgens deze instructie <-- Klik daar!

 • Dubbelklik op de net gedupliceerde route en selecteer in de lijst met activiteitenprofielen het profiel MTC-TET
 • Als het goed is gaat Basecamp nu de route herberekenen. Gebeurd dit niet dan was de originele route al gemaakt met het MTC-TET profiel en is tevens de wegenkaart versie van jou gelijk aan die van de maker van de route.
 • Doordat we de route hebben gedupliceerd en beide routes een andere kleur hebben gegeven zijn de eventuele verschillen tussen de routes goed zichtbaar. Soms moet je hiervoor wat inzoomen op een deel van de route.
 • In onderstaand voorbeeld heb ik even bewust ervoor gezorgd dat er een verschil is ontstaan om zo een voorbeeldplaatjes te kunnen tonen. Als je nu links op de originele route klikt (bij mij groen) dan zie je dat de gedupliceerde en herberekende route op een stukje afwijken van elkaar. Klik je op de gedupliceerde route (bij mij rood) dan zie je waar deze afwijkt t.o.v. originele route.
  Onderstaande is de reden dat we de twee routes een eigen kleur geven zodat de verschillen visueel makkelijker zijn waar te nemen.


 Stap 5 - De herberekende route zo aanpassen dat de route (voor zover mogelijk!) gelijk wordt aan de originele route.

Nu we weten hoe we de verschillen inzichtelijk kunnen maken komt de stap daar om de gedupliceerde (rode) route zo aan te passen dat deze weer gelijk wordt aan de originele (groene) route. Als jouw wegenkaart versie te veel afwijkt (veel ouder of nieuwer ) zal dit niet altijd lukken. Neem als voorbeeld de nieuwe snelweg A4 tussen Halsteren en Dinteloord. Als er in de originele route over deze snelweg wordt gereden en jouw wegenkaart is ouder en deze snelweg niet kent dan kan je simpel weg de route niet zo aanpassen dat deze wel over deze snelweg gaat rijden omdat simpelweg jouw kaart dit stukje nieuwe snelweg niet kent. Dit is reden temeer om altijd de wegenkaart in je Garmin middels de life-time-update te voorzien van de laatste versie.

Om de gedupliceerde (rode) route zo aan te passen dat deze gelijk wordt kunnen we twee dingen doen, namelijk routepunten verplaatsen of routepunten toevoegen. Soms moet je met wat puzzelen en mogelijk beide toepassen. Routepunten zijn die zwarte puntjes in de route die bepalen waar de route persé langs dient te rijden.

Om een routepunt toe te voegen ga je naar het menu Gereedschappen en klik je op "Invoegen. Vervolgens klik je op het stukje route wat je wilt verleggen en klik je daarna op de weg waar je het punt wilt toevoegen om zo de route te dwingen om over die weg te gaan.

Om een routepunt te verplaatsen ga je naar het menu Gereedschappen en klik je op ""Punt verplaatsen" en (LET OP!) klik je op het punt wat je wilt verplaatsen zonder de linkermuistoets los te laten en versleep je het punt waar je het wilt hebben en laat je daar pas de linkermuistoets los.

Of je nu routepunten moet toevoegen of verplaatsen is een kwestie van inzicht en logisch nadenken.

Voorbeeld: Stel dat je in onderstaande route liever langs de andere kant om het dorp (Bavel) heen wilt rijden dan heeft het geen zin om routepunten toe te voegen ipv verplaatsen omdat de route ook langs de twee rechtse routepunten zal willen rijden. In dit geval dienen we de twee routepunten te verplaatsen naar de andere kant, waarbij we pas na het verplaatsen van beide punten het gewenste resultaat hebben.

Na het verplaatsen van het bovenste routepunt ziet de route er als volgt uit

Pas na het verplaatsen van beide punten hebben we het gewenste effect

De keuze tussen toevoegen of verplaatsen van routepunten vraagt gewoon veel oefenen en kijken wat het effect is en zo aldoende leren.

 • Als je klaar bent selecteer je de originele route, klik je met de rechtermuistoets en selecteer je "Wis".
  Mocht er een waarschuwingsscherm komen klik dan hierin ook op "Wis".
 • We hebben nu (in ons voorbeeld) weer de 4 via-punten/POI's en één route.

Stap 6 - Je GPS-toestel zo instellen dat deze zoveel mogelijk overeen komt met het MTC-TET Activiteitenprofiel

Voordat je je GPS aansluit moet je eerst zorgen dat deze goed staat ingesteld. Volg hiervoor deze instructie :

 GPS instellen conform MTC-TET Activiteitenprofiel


Stap 7 - De (herberekende) route via Basecamp verzenden naar je GPS-toestel

We hebben nu de route (eventueel) aangepast en is deze klaar om naar je GPS-toestel te sturen.

 • Mocht je je Garmin nog niet op je computer hebben aangesloten (omdat je, net als ik, met de offline kaarten werkt) dan doe je dit nu eerst!
 • Na even wachten zal jouw Garmin in Basecamp wordt herkend waarbij deze in de lijst onder Bibliotheek verschijnt.
 • Selecteer nu in de Bibliotheek met de rechtermuistoets de route welke je wilt verzenden en selecteer vervolgens "Verzenden naar..."
 • Selecteer nu in het pop-up venster waar je de route naar toe wilt verzenden. In mijn geval heb ik in mijn Zumo een extra geheugenkaartje geplaatst en heb ik een keuze, waarbij ik kies om de route naar het interne geheugen te verzenden. 
 • De route wordt naar je Garmin verzonden en als dit klaar is verschijnt er een "gelukt" symbooltje

Stap 8 - De route in je GPS-toestel importeren

Onderstaande kan per Garmin GPS verschillend zijn en toon ik de werking in een Zumo 390LM.

 • Koppel je Garmin los van je PC en zet hem aan
 • (Waarschijnlijk) Omdat ik de route naar de interne opslag heb verzonden vraagt de Garmin direct na het opstarten vanzelf of ik de route wil importeren. Uiteraard klik je dan op "Ja"
 • In ons voorbeeld is er nog maar 1 route (we hebben het origineel gewist) en selecteren we deze route en klikken op Importeer.
   
 • Omdat we de route al op basis van onze wegenkaart versie en het MTC-TET Activiteitenprofiel in Basecamp hebben herberekend zal er heel even een schermpje komen waarbij het lijkt dat de Zumo de route gaat herberekenen maar niet verder dan 0% komt er weer verdwijnt.
 • De route kan nu op de gebruikelijke wijze worden geselecteerd en worden gestart.

Middels de stappen 2 t/m 7 kan je ook een route van een willekeurige website downloaden en deze "geschikt" maken voor MTC-TeT.

Rest ons niks anders dan de route te rijden waarbij blijft gelden "Wat jouw GPS ook aangeeft, je volgt altijd de voorrijder!".

 

You have no rights to post comments

Facebook Like Button