Ledenvergadering 2015

Plaats: Café “De Schorre”, Bergen op Zoom.

Datum: 14 oktober 2015

Aanwezig: Erik Becht (voorz.), Dennis Jansen (Toerplanner), Wilco de Jong (penningmeester), Cees J. Verhagen (vice voorz.), Arno Kommers, Jeroen Kommers, Ronald van Heijningen, Remco de Gronckel, Joost Bekker, Michael van de Werfhorst, Robin Overman, Michel de Vos, Erik Rommens, Arnout Schoenmaker, Dennis Nuyten en Mark Becht.

Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Als punt van orde wordt een ieder gevraagd zijn consumpties te turven, om aan het eind van de avond te voorkomen dat de laatste(n) een onterechte (te) hoge rekening gepresenteerd krijgt(en).

 

Mededelingen.

Wat gebeurde er het afgelopen seizoen:

 1. Kerstborrel wat een instituut lijkt te worden
 2. Salon van Brussel
 3. Bowlen en BBQ in de Praeter, waarbij de BBQ wat mager uitviel.
 4. GPS-avond bij YoungPack
 5. 2 dagritten die vervielen, maar toch werden ingehaald op een later tijdstip
 6. Kort Weekend in België, waar de sfeer Ok, maar de accommodatie zo-zo was
 7. Pinksterrit naar Rijense motorzaken die open waren
 8. Activiteitenrit die voerde langs de Skidome voor ijskarten. Een bijzondere herinnering waren de kerkkoeken
 9. 4-daagse in Luxemburg e.o.
 10. spontane zomerritten
 11. TeT-weekend in Duitsland, die super was
 12. de 11 oktober-rit, die slechts door 3 leden werd verreden met een “we zien wel waar we uitkomen” voorrijder
 13. de bekende Borrelavonden, die volgens de voorzitter slechts door 2 mensen consequent bezocht worden. Helaas is zijn zicht rondom niet zo bijster goed.

Te bespreken (aandachts)punten:

 • Waar en hoe houden we de start van het seizoen? Niet op 19 maart 2016!?
 • Hoe gaan we de ritten plannen; vast, opties, los ……?
 • Gaan we tijdens de zomervakantie ritten organiseren?
 • Ritten niet op bijzondere dagen of tijden plannen.
 • Houden we een activiteitenrit en wie organiseert het?
 • Houden we GPS avond(en)?
 • Wanneer betalen voor activiteiten?

De meeste van de punten komen tijdens de planning van het nieuwe seizoen aan de orde.

Leden.

Het aantal leden bedraagt momenteel 28. Er zijn 2 opzeggingen en één “nieuwe” aanmelding, t.w. Dennis, die na zijn ongemak weer zijn opwachting maakt. Zie ook de rondvraag.

Financiën.

De financiële situatie is en blijft gezond. Er is een klein plusje.

Jeroen informeert naar de minimale sponsorbijdrage. Die bedraagt € 30,-.

Planning nieuwe seizoen.

Kalender en data:

Betaalde activiteiten:

Na enige discussie wordt besloten, dat de betaalde activiteiten via optionele data zullen worden bepaald. Via de Kalender op de website kan een ieder zijn voorkeur (meer als 1 kan) uitspreken. De datum die de meeste stemmen krijgt, zal dan gelden.

De volgende betaalde activiteiten worden vastgesteld:

 1. Twee weekenden van 3 dagen/2 overnachtingen. Eén eind april/begin mei (week 16, 17, 18 of 19) en de andere zoals gebruikelijk in september (week 36, 37, 38 of 39).
 2. 4-daagse in juni (week 23, 24 of 25).
 3. Activiteiten rit. Joost wil het organiseren en de idee is een klein-circuit training in Lelystad. De activiteitenrit zal, indien mogelijk, gecombineerd gaan worden met één van de weekenden. Zo niet, dan wordt een aparte datum bepaald.
 4. De openingsactiviteit wordt een BBQ met Bowlen in de nieuwe locatie in De Zeeland. De leden spreken zich uit tegen een voorproeverij door het bestuur. Het bestuur zal hier gehoor aan geven. Exacte datum nog te bepalen. Hoogst waarschijnlijk in maart, maar niet de 19e.

Het korte weekend komt te vervallen en de TeT-week wordt de 4-daagse, aangezien de meeste aanwezige leden het korte weekend te kort en de week te lang vinden.

Het inschrijven voor de betaalde ritten dient vóór 1 januari 2016 te gebeuren. Direct daarop zullen de data definitief worden.

Losse ritten:

Minimaal 1x per maand zal er een rit worden georganiseerd. De data zullen mede aan de hand van het rooster van Michel worden vastgesteld, doch uiterlijk begin februari 2016.

Monsterrit blijft gehandhaafd.

Spontane ritten kan ieder lid aandragen en zelfs voorbereiden, ook qua route. Dennis is altijd bereid om e.e.a. te controleren en te plaatsen.

Vertrektijden van de ritten blijft 09.00 resp. 08.00 uur. Tegen kou en regen kunnen we ons kleden, voor katers is er Alka-Seltzer en voor uitslapers vroeger naar bed.

Vraag is of er meer ritten naar boven de rivieren  georganiseerd kunnen worden. Zeeland en België wordt wel erg veel herhaling. De Toerplanner zal hier zeker rekening mee houden.

Overige activiteiten:

De Kerstborrel blijft erin!

GPS-avond komt er tussen carnaval en BBQ.

Rondvraag.

Mark vraagt of er meer wheelies kunnen komen. Hij wordt verwezen naar Joost en Remco. De club neemt geen actie.

Robin vraagt om een grotere discipline bij het afmelden van ritten. Alle leden wordt gevraagd hier strikt aandacht aan te geven.

Joost vraagt anderen om OOK voorrijder te willen zijn, zodat b.v. Dennis ontlast kan worden. Of dat we niet ineens zonder staan als een Dennis niet meegaat. Gezien het aantal Garmin- en TomTom-bezitters, moet dit mogelijk zijn. Toezeggingen worden gedaan.

Arno verzoekt nogmaals om de TeT-WhatsApp schoon te houden. Het moet worden gebruikt als informatiekanaal voor alle leden en moet niet ontaarden in een oeverloos geouwehoer. Het bestuur zal er op toezien.

Arno vraagt of er een kostenoverzicht kan komen voor de betaalde activiteiten. Het is een gemak voor hem. Erik R. valt hem bij. Erik B. zal kijken of het simpel op te lossen is door een extra kolom in de agenda te plaatsen met de aan de activiteit verbonden kosten.

Remco vraagt aandacht om bij de meerdaagse ritten de dag vol te maken. Dennis repliceert, dat het erg moeilijk is om exacte aankomsttijden te plannen. Ook is het een gegeven dat de één het te lang vindt, de ander genoeg en ook zijn er die het niet lang genoeg duurt. De stelling is dan ook, dat een ieder vrij is om de dag, aansluitend op de rit, langer te maken op eigen initiatief. Korter is zonder consequenties voor de andere deelnemers niet mogelijk.

Dennis Nuyten legt uit wat hem 1,5 jaar geleden is overkomen en dat de revalidatie langer duurde dan gedacht. Maar ondertussen heeft hij een Aprilia in zijn bezit en wil weer rijden. Hij wordt direct als lid geaccepteerd!

Wilco stelt het betalingsgedrag van sommige leden aan de orde. Moet er gepusht worden of houden we de statuten aan? De statuten geven genoeg handvaten om te handelen, maar ook is per geval bekijken hoe op te treden is aan de orde. Er zal door het bestuur naar bevind van zaken worden gehandeld.

Sluiting.

Nadat Joost het bestuur, onder applaus, bedankt heeft voor hun inspanningen, sluit de voorzitter de vergadering. Op naar het volgend seizoen!