Plaats: Café “De Schorre”, Bergen op Zoom.
Datum: 18 oktober 2017


Aanwezig: Erik Becht (voorz.), Dennis Jansen (Toerplanner), Wilco de Jong (penningmeester), Cees J.
Verhagen (vice voorz.), Jeroen Kommers, Ronald van Heijningen, Joost Bekker, Erik Rommens, Dennis
Nuyten, Peter Spierings, Adrie de Roodt en Mark Becht.


Opening.
De voorzitter opent de 16 e leden-vergadering en heet een ieder welkom.


Mededelingen.
Wat gebeurde er het afgelopen seizoen:

 1. Kerstborrel met bestelapp, die al leek te bestaan.
 2. Bowlen en de Watertuin in Bergen in de Zeeland.
 3. GPS-avond bij YoungPack
 4. Rit 7 een off the road rit was
 5. Rit 8 gedomineerd werd door wegwerkzaamheden
 6. Kort Weekend in Oud-Ootmarsum, waar de activiteiten “Trekker Rijden” en “Klootschieten” werden uitgevoerd. ’s Avonds had Dennis wat problemen met Drs. P.
 7. 4-daagse in Luxemburg e.o., die weer heel goed beviel, ondanks de regen
 8. TeT-weekend in Kyllburg, Duitsland, met in de aanloop veel regen.
  Noot bij 7) en 8): Zodra er regen in het spel komt, wordt het verblijf voor een aantal deelnemers een cultureel uitje.
 9. Er een toercommissie is ingesteld, waarin Erik En Cees vooral de dagritten uitzetten en Dennis de langere missies.
 10. We 1 duo-lid in ons midden kregen; Alexandra.
 11. Tikkie werd geïntroduceerd om onderling af te rekenen.
 12. De bekende Borrelavonden, waar er twee notoire deelnemers zijn.


Ingekomen vragen.

 1. De vraag om korte (halve) dagritten (ref Deus) niet wordt gehonoreerd.
 2. De ledenvergadering wordt volgend jaar op 7 november gehouden; buiten de schoolvakantie (ref Rob)
 3. Er komen geen aparte snurkkamers (ref Wilco). Indien gewenst kunnen deelnemers bij de aanmelding vermelden dat ze een 1-persoonskamer wensen, indien beschikbaar.


Leden.
Het aantal leden bedraagt momenteel 29; 26 m en 3 v.


Financiën.
De financiële situatie is en blijft gezond. Er is een plus ca. €70,-.
Saldo is €1095,- en de cash flow is wederom gestegen, hetgeen veroorzaakt wordt door de gemiddeld vele deelnemers aan de activiteiten.


Planning nieuwe seizoen.

Kalender en data:
De wijze van duiden zal identiek zijn aan 2017; opties dus.
Aanmelding voor de meerdaagse ritten voor 1 december 2017.

De volgende activiteiten worden vastgesteld:

 1. Kerstborrel op 24 december 2017 op de IJsbaan op de Markt in Bergen.
 2. GPS-avond eind februari 2018 bij YoungPack
 3. 8x dagritten. De afsluiting blijft “de Teerkamer”.
 4. Openingsactiviteit wordt weer Bowlen en Watertuin in de Zeeland.
 5. Activiteitenrit. Joost en Cees zullen het wederom organiseren. Als opties: 1x circuitachtig gebeuren en 1x geheim. De activiteitenrit zal gecombineerd gaan worden met één van de weekenden. Joost en Cees zullen eerst inventariseren wat de mogelijkheden zijn en de kosten.
 6. 4-daagse in juni.
 7. Een weekend in september; 2 opties.

Er komt vooralsnog geen TeT-week.
Betalingen worden geregeld per activiteiten app.

Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.


Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.


Op naar het volgende seizoen!

You have no rights to post comments

Facebook Like Button