02. Bestuur

Het bestuur van Motortourclub TeT bestaat uit 5 bestuursfuncties, te weten Voorzitter, Penningmeester, Tourplanner en Web-TeT. De verdeling van de diverse taken en verantwoordelijkheden is hieronder kort per functie opgesomd.

Voorzitter
Verantwoordelijkheden : Uhm... Zorgen dat iedereen zijn werk doet en zelf zo min mogelijk hoeft te  doen??
Huidige functionaris : Erik Becht
E-mail : voorzitter@mtc-tet.nl

 

Penningmeester

Verantwoordelijkheden : Zorgen dat er meer geld in het laatje komt dan er uit gaat!! t.b.v. 't huis op Ibiza.
Huidige functionaris : Wilco de Jong
E-mail : penningmeester@mtc-tet.nl

Toercommissie
Verantwoordelijkheden : Zorgen voor de planning v/d ritten, hotelboekingen en is de basis-voorrijder.
Huidige functionarissen:  Erik Becht (dagritten) en Dennis Jansen (weekenden)

WebTeT:
Verantwoordelijkheden : Zorgen dat je deze pagina kan blijven lezen.
Huidige functionaris: Erik Becht
E-mail : web-tet@mtc-tet.nl