01. Wat is TeT

TeT is een motorclub uit Bergen op Zoom voor motorijders en rijdsters van alle leeftijden en motortype. Doel van de club is om samen met andere motorliefhebbers regelmatig een mooie motorrit te rijden. In de periode van april t/m oktober worden er diverse soorten ritten gepland. Zo kennen we Dagritten, zo'n 8 stuks, een Activiteitenrit, Weekend-Rit en Week-Rit.

Op dit moment telt de club ongeveer 26 leden en rijden er per rit ongeveer 8 mee. Hoewel het een streven blijft om het aantal leden uit te breiden is het zeker niet de bedoeling om er in hele grote aantallen (>25) op uit te trekken. Tijdens de ritten zijn duopassagiers ook welkom!

Mocht je meer informatie willen weten dan kan je altijd contact opnemen met één van de bestuursleden of gewoon rondsnuffelen op de website om zo een eerste impressie te krijgen. Wil je om de kat uit de boom te kijken een keertje meerijden alvorens te besluiten om lid te worden dan is dit geen enkel probleem. Meld je dan aan bij 1 van onze bestuursleden zodat we je warm kunnen verwelkomen. Kosten hiervoor zijn dan wel € 5 p/p en dit is dan incl.een bak koffie.

02. Bestuur

Het bestuur van Motortourclub TeT bestaat uit 5 bestuursfuncties, te weten Voorzitter, Penningmeester, Tourplanner en Web-TeT. De verdeling van de diverse taken en verantwoordelijkheden is hieronder kort per functie opgesomd.

Voorzitter
Verantwoordelijkheden : Uhm... Zorgen dat iedereen zijn werk doet en zelf zo min mogelijk hoeft te  doen??
Huidige functionaris : Erik Becht
E-mail : voorzitter@mtc-tet.nl

 

Penningmeester

Verantwoordelijkheden : Zorgen dat er meer geld in het laatje komt dan er uit gaat!! t.b.v. 't huis op Ibiza.
Huidige functionaris : Wilco de Jong
E-mail : penningmeester@mtc-tet.nl

Toercommissie
Verantwoordelijkheden : Zorgen voor de planning v/d ritten, hotelboekingen en is de basis-voorrijder.
Huidige functionarissen:  Erik Becht (dagritten) en Dennis Jansen (weekenden)

WebTeT:
Verantwoordelijkheden : Zorgen dat je deze pagina kan blijven lezen.
Huidige functionaris: Erik Becht
E-mail : web-tet@mtc-tet.nl

03. Gedragsregels

* Ritten worden gereden met een voorrijder.

 * Iedereen rijdt op een veilige afstand van zijn voorganger.

 * We rijden “baksteensgewijs” oftewel rijder links van de rijstrook, volgende rijder rechts van de rijstrook, volgende rijder weer links van de rijstrook etc.

 * Tijdens het rijden houdt iedereen de rijder achter hem in de gaten.

 Raakt deze uit beeld dan ga je langzamer rijden totdat deze weer in het zicht is.

 Als je afslaat en je ziet de persoon achter je nog niet dan stop je totdat deze weer aansluit.

Mocht dit lang duren dan draai je om en rij je een stukje van de route terug om de persoon te vinden.

Als iedereen bovenstaande doet dan stopt uiteindelijk de hele groep en blijven we bij elkaar.

* Mocht iemand met pech komen te staan, dan dient de voorrijder geïnformeerd te worden. Die zoekt dan een veilige plaats op en wacht tot de groep weer aansluit. 

04. Kleding

Als club zijn we gezegend dat één van onze leden (Wilco de Jong) en tevens sponsor een eigen bedrijf (Youngpack) heeft welke ook kleding met logos kan verzorgen. Wilco is bereidt om tegen de laagst mogelijke vergoeding geheel op verzoek en ontwerp kleding met het TeT-Logo te maken. Mocht je interesse hebben dan is het een kwestie van even Wilco tijdens één van de TeT-Ritten aan te spreken en de rest komt vanzelf goed. Hieronder staan een aantal foto's met voorbeelden wat hij o.a. gemaakt heeft:

05. Lidmaatschap

Lid worden van de gezelligste motortourclub van Bergen op Zoom en omstreken?

Klik dan in het menu op Lidmaatschap!

06. Adverteren

Wil je adverteren op deze website neem dan even contact op met de Web-TeT@mtc-tet.nl .

07. Betaalde activiteiten

Jaarlijks staan er diverse betaalde activiteiten op de plannig, hierbij te denken aan:

 • Openingsactiviteit (BBQ, Bowling e.d.);
 • Weekendjes weg;
 • Week weg;
 • Activiteitenrit;
 • etc.

Voor het aanmelden en betalen wordt onderstaande werkwijze gehanteerd:

 1. Tijdens ledenvergadering (1e woensdag november) wordt geïnventariseerd wat de behoefte is van de leden m.b.t. de betaalde activiteiten;
 2. N.a.v. de behoefte worden de betaalde activiteiten in de planning opgenomen;
 3. Mogelijk zijn hierbij per activiteit meerdere opties beschikbaar om zo te komen tot een datum waarbij het deelnemers aantal het grootst is;
 4. Aanmelding/inschrijven voor de betaalde activiteiten kan tot uiterlijk 31 november van het voorgaande jaar oftewel aanmelden voor de betaalde activiteiten voor het jaar 2019 tot uiterlijk 31 november 2018, activiteiten voor het jaar 2018 tot uiterlijk 31 november 2017, enz. enz.;
 5. Op 1 december van ieder jaar wordt het inschrijven voor de betaalde activiteiten van het opvolgende jaar geblokkeerd en wordt op basis van het aantal inschrijvingen de definitieve data bepaald. De overige planningsopties zullen worden verwijderd.
 6. Vanaf dat moment worden de aanmeldingen binnen het bestuur verder in behandeling genomen, zo zal de toerplanner op zoek gaan naar hotels en de nodige reserveringen plaatsen en zal de Voorzitter de reservering voor de openingsactiviteit voor zijn rekening nemen.
 7. Afhankelijk van de activiteit volgt er later naar de deelnemers een melding voor betaling.

Inschrijven na 1 december?

Indien iemand zich na 1 december alsnog wilt aanmelden voor een betaalde activiteit, bijvoorbeeld iemand is lid geworden na 1 februari, dan kan men zich enkel nog aanmelden na overleg met het bestuur. Hierbij zijn er twee scenario's mogelijk, namelijk:

 1. Aanmelding kan nog meegenomen worden met reservering vanuit de club;
 2. Reservering is al geplaatst en lid dient zelf een persoonlijke reservering bij hotel te plaatsen.

 Afspraak hierbij is dat het om een uitzonderingssituatie gaat!

 

08. Ledenvergadering

Jaarlijks (1ste woensdag november) is er een ledenvergadering waarbij we terugblikken op het afgelopen jaar, nieuwe ideeën bespreken voor het komende jaar en waar alles ter sprake kan komen waar je behoefte aan voelt. Aanvullend is het ook een gezellig avondje samen met de leden.

Wat er tijdens de ledenvergadering allemaal besproken wordt komt als naslag op de website te staan onder het menu "Verslagen". Deze verslagen zijn enkel toegankelijk voor de leden.

09. Rekeningnummer + Contributiegeld.

Het rekeningnummer van MTC-TeT is NL75INGB0005186036. Als je geld overmaakt dan graag je naam vermelden en de reden van de storting, bijvoorbeeld E. Becht + Contributiegeld 2018.

Het contributiegeld bedraagt € 30,= per jaar.

 

10. Vrijwarring

Door akkoord te gaan met deze vrijwaring verklaart de deelnemer aan de ritten en acitviteiten, die door Motortourclub TeT worden gecoordineerd en/of georganiseerd, bekend te zijn en akkoord te gaan met het volgende:

Motortourclub TeT, zijn bestuursleden en de organisatoren van enige rit in clubverband, zijn tegenover de bestuurder/ster en/of passagier niet aansprakelijkvoor enige aansprakelijkheid tegenover derden.

Door inschrijving vrijwaren alle clubleden Motortourclub TeT, zijn bestuursleden en organisatoren tegen alle aansprakelijkheid door directe en indirecteschade evenals tegen enige aansprakelijkheid tegenover derden.

Bovendien verklaren deelnemers, dat zij tijdens de rit verzekerd zijn in de zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen en in het bezit zijn van een geldig motorrijbewijs.

11. Beëindigen lidmaatschap

Indien je na een langdurige overweging besluit om je lidmaatschap van MTC-TeT te willen beëindigen dan dien je dit uiterlijk 31 december kenbaar te hebben gemaakt door een email te sturen naar bestuur@mtc-tet.nl. Het niet tijdig indienen van je opzegging zal resulteren in de verplichting tot het betalen van nog een jaar contributiegeld.