11. Beëindigen lidmaatschap

Indien je na een langdurige overweging besluit om je lidmaatschap van MTC-TeT te willen beëindigen dan dien je dit uiterlijk 31 december kenbaar te hebben gemaakt door een email te sturen naar bestuur@mtc-tet.nl. Het niet tijdig indienen van je opzegging zal resulteren in de verplichting tot het betalen van nog een jaar contributiegeld.