10. Vrijwarring

Door akkoord te gaan met deze vrijwaring verklaart de deelnemer aan de ritten en acitviteiten, die door Motortourclub TeT worden gecoordineerd en/of georganiseerd, bekend te zijn en akkoord te gaan met het volgende:

Motortourclub TeT, zijn bestuursleden en de organisatoren van enige rit in clubverband, zijn tegenover de bestuurder/ster en/of passagier niet aansprakelijkvoor enige aansprakelijkheid tegenover derden.

Door inschrijving vrijwaren alle clubleden Motortourclub TeT, zijn bestuursleden en organisatoren tegen alle aansprakelijkheid door directe en indirecteschade evenals tegen enige aansprakelijkheid tegenover derden.

Bovendien verklaren deelnemers, dat zij tijdens de rit verzekerd zijn in de zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen en in het bezit zijn van een geldig motorrijbewijs.