09. Rekeningnummer + Contributiegeld.

Het rekeningnummer van MTC-TeT is NL75INGB0005186036. Als je geld overmaakt dan graag je naam vermelden en de reden van de storting, bijvoorbeeld E. Becht + Contributiegeld 2018.

Het contributiegeld bedraagt € 30,= per jaar.