Dagrit 10 juni 2012

Dagrit 10 juni 2012: Op en rond de Bosche Bollen

De dag begon schoonmaar het aantal deelnemers viel wat tegen gezien de aanmeldingen.Was het het weerDat kan niet. Of de knieën? Van 1 weten we het. Of de stapavond daarvoorWij weten het niet.

Na een stuk snelweg bij Oirschot de binnenlanden van Oost-Brabant in. Bij de eerste stop bij het Groene Woud, de koffie met Bosche bollen.

Door door de Brabantse dreven met afwisselend weiden, waters en bossen naar de lunch in Kerkdriel wat volgens eerdere ervaring pannenkoekenzouden moeten wordenMis!

Geloof het of nietmaar het werden de reguliere uitsmijters. De grootte viel wat tegenmaar de smaak was goed. De Bosche bollen moeten hier gezienworden als de eier-dooiers.

Opgestegen en na een korte aanloop, overgevaren bij Lith. Over ongelofelijk veel drempels verder tot de laatste stop in Kasteren, alwaar we ons bij hetGroene Woud hebben gelaafd bij het aanschouwen van alweer Bosche bollen.

Volgens ondergetekende is “het Groene Woud” een regionale naam voor afspanningen die met de horeca te maken hebben. De Bosche bollen wildenniet bevestigen of dit ook waar is.

Onderweg hebben Eric, Joost en Cees nog bollen gedraaid op het erf van een boer, maar indruk heeft het niet gemaakt.

Tijdens de stops hebben de deelnemers de wereld eens doorgenomen en helaas moeten constateren dat TeT te klein is om invloed hierop uit te kunnen oefenen.

Op de terugweg werd onze Eric (wederom) geconfronteerd met een lekke (voor)band. Het reparatiesetje van Joost bracht uitkomst. Eric heeft veilig vanaf Tilburg naar Bergen kunnen tuffen.

De rit had een aankomsttijd die dusdanig was, dat de deelnemers afzagen van een afdronk.

Al met al een geslaagde en heerlijke motordag.